Home » Persberichten » Zzp’er wenst ondersteuning bouwtoelevering

Zzp’er wenst ondersteuning bouwtoelevering

Zzp’ers bestempelen het opstellen van een realistische planning vaak als lastigste onderdeel van een offerte. De planning is tijdens de uitvoering van een project ook vaak een belemmerende factor. Ondersteuning in zowel de offerte- als de uitvoeringsfase blijkt in de praktijk dan ook vaak gewenst. De zzp’er hoopt deze ondersteuning vooral te vinden bij de toelevering. Dit blijkt uit de ZZP & Klus Monitor van BouwKennis.

– Er zijn momenteel 67.900 zzp’ers actief in de bouw
– Generalisten hebben vooral moeite met de planning in de offertefase, ook meer- en minderwerk wordt vaak genoemd
– Conflicten meestal rondom prijs
– Specialisten noemen fabrikant vaak als gewenste ondersteunende partij in uitvoeringsfase klus
– Adviesrol en meedenken meest gewenste ondersteuning

Vooral in de renovatiemarkt drukken zzp’ers een stevige stempel op de keuze van merken, materialen en aankoopplaatsen. Consequentie is dat zzp’ers en kleine klusbedrijven een niet te miskennen doelgroep vormen met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld dient te worden. De ZZP & Klus Monitor van BouwKennis geeft inzicht in de kenmerken en het gedrag van deze nog altijd groeiende doelgroep.

Er zijn medio 2014 in totaal iets minder dan 67.900 zzp’ers actief in de bouw, zo blijkt uit de monitor. Dit is een enorme potentiële afzetmarkt voor fabrikanten en handelaren. Van deze bedrijven kan iets meer dan 60% omgeschreven worden als generalist (aannemers B&U, klusbedrijven en timmerbedrijven). De rest is specialist en actief als schilder, loodgieter of bijvoorbeeld tegelzetter.

In ZZP & Klus Monitor ligt de focus onder andere op het gedrag dat zzp’ers vertonen rondom het uitvoeren van klussen. Zo wordt inzichtelijk hoe toeleveranciers zo efficiënt mogelijk op de wensen en behoeften van zzp’ers en klusbedrijven in kunnen spelen. Er is hierbij ook veel aandacht voor de daadwerkelijk praktijk van de bedrijven en de daarbij horende problemen.

Planning lastig onderdeel offerte

Zo is onder andere gevraagd welke offerteonderdelen in de praktijk moeilijk zijn waar te maken en na te komen. Hieruit blijkt dat het opstellen van een realistische planning het meest lastige onderdeel is bij het maken van een offerte. Het zijn de generalisten die doorlooptijd gemiddeld het meest noemen. Vooral timmerbedrijven lijken problemen te hebben met dit aspect van de offerte. Onder specialisten zijn het de schilders die doorlooptijd het meest noemen als aspect van de offerte dat in de praktijk moeilijk is waar te maken.

Ook het opstellen van het meer- en minderwerk wordt vooral door generalisten relatief vaak genoemd. De klusbedrijven lopen hierbij voorop. Naast een goede planning, spelen prijs- en kostentechnische aspecten duidelijk een grote rol. Als er conflicten met de opdrachtgever ontstaan, heeft dit ook relatief vaak met de prijs en het meer- en minderwerk te maken. Ook het uitlopen van de planning wordt relatief vaak genoemd.

Offerteonderdelen die in praktijk moeilijk zijn waar te maken/na te komen

Waarmaken offerte zzpjpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BouwKennis, juli 2014

Aanpassing planning belangrijke belemmering

De planning van projecten blijkt ook bij de daadwerkelijke uitvoering van de klus een belangrijke rol te spelen. Gevraagd naar belemmeringen bij het uitvoeren van een klus wordt ‘(last minute) veranderingen in de tijdsplanning’ door ruim een kwart van de bedrijven genoemd. Dit geldt vooral voor de generalisten en E-installateurs. Daarnaast spelen facetten als uitbreiding van de werkzaamheden en veranderingen ten aanzien van materiaal een relatief grote rol als belemmerende factor tijdens de daadwerkelijk uitvoering.

Specialist wil ondersteuning fabrikant

Voor elke fase rondom de voorbereiding en uitvoering van een klus is gevraagd welke ondersteuning zpp’ers hierbij verwachten en van wie. In de offertefase maken generalisten meer gebruik van ondersteuning dan specialisten. Generalisten richten zich vooral op de toelevering, bij specialisten speelt de fabrikant een belangrijkere rol. Tijdens de uitvoering blijkt het verkooppunt een grote rol te spelen. Ruim een kwart van de toelevering geeft aan dat zij tijdens de klus het liefst ondersteuning te krijgen vanuit hun verkooppunt. Opvallend is dat onder specialisten wederom vaak specifiek de fabrikant wordt genoemd. Het zijn vooral de specialisten die aangeven geen hulp nodig te hebben tijdens de uitvoering van de klus.

Aan de toeleverende partijen die ondersteuning wensen tijdens de uitvoering van een opdracht is tevens gevraagd welk type ondersteuning dit moet zijn. Hierbij wordt een ‘adviesrol en meedenken’ gemiddeld het meest genoemd.

Binding zzp’er door ontzorging

Zzp’ers zijn vaak vakmensen met hart voor hun vakgebied en hun zaak. Om zelfstandig te ondernemen is er echter meer nodig dan het goed uitvoeren van een klus. Het onderzoek laat duidelijk zien dat ondersteuning rondom de klus vaak gewenst is. Hulp bij projectplanning maar ook op het gebied van het maken van een goede offerte lijken hierbij de meest belangrijke behoeften. Hier ligt een kans voor toeleverende partijen die de zzp’er aan zich wil binden. De geboden dienstverlening kan worden aangepast op het ontzorgen van de zzp’er. Inzicht in de vraagstukken die de zzp’er in de praktijk bezig houden kunnen uiteraard ook zeer van pas komen bij de invulling van de inbound marketingstrategie.

ZZP & Klus Monitor

De ZZP & Klus Monitor brengt het volledige landschap van zzp’ers en klusbedrijven in kaart. Hierbij is er veel aandacht voor de voorkeur voor materialen, merken en aankoopplaatsen en het waarom hierachter. De focus ligt op het gedrag dat deze doelgroep vertoont rondom het uitvoeren van klussen. Het gehele traject rondom een klus wordt weergegeven: van opdrachtverkrijging, via de oriëntatie en aankoop van materialen tot en met problemen op de werkvloer. Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt zodat toeleveranciers zo efficiënt mogelijk op de wensen en behoeften van zzp’ers en klusbedrijven in kunnen spelen.

Voor vragen over de ZZP & Klusmonitor kunt u contact opnemen met Jacco Ridderhof: ridderhof@bouwkennis.nlof 010-2066996.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. K

 

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.