Home » Producten » Bouwproductie in detail – de lange termijn utiliteitsbouw

Bouwproductie in detail – de lange termijn utiliteitsbouw

De Nederlandse economie is in 2017 gegroeid en daar heeft de bouwsector flink aan bijgedragen. In het verlengde van de bestaande woningmarkt, groede ook de woningbouw flink door. De utiliteitsbouw liet na meerdere magere jaren ook weer een groei zien. Deze groei komt volledig voor rekening van de marktsector, gedragen door de sectoren industrie en bouwnijverheid en vervoer en communicatie. Voor de komende jaren verwachten we dat deze groei in de nieuwbouwproductie zal doorzetten. Om de juiste kansen te benutten is het essentieel om een duidelijke langetermijnvisie en strategie op te kunnen stellen.

BPD lang

In welke sectoren en gebouwtypen zit groei en waar voltrekt krimp? De BouwKennis rapportage ‘Bouwproductie in detail’ geeft je door een gedegen analyse antwoord op deze vragen. Per sector en gebouwtype heb je direct inzicht in de productiecijfers met een uitgebreide analyse. Daarnaast brengt dit rapport de bouwproductie, de conjunctuur en het beleid vanuit de historie in kaart. Hierdoor worden belangrijke de onderliggende factoren blootgelegd die de structurele trends in de utiliteitsbouw bepalen. Dit gebeurt niet alleen voor de nieuwbouw en renovatie, maar ook voor de onderhoudsmarkt.

Met dit rapport weet je onder andere

  • Hoe de verwachte trendmatige bouwproductie van de utiliteitsbouw tot en met 2025 eruit zal zien
  • Wat de omvang van de onderhoud- en renovatiemarkt is
  • Wat de belangrijkste beleidswijzigingen per sector zijn en wat de invloed hiervan is op de bouwproductie
PakketKosten*Gereed
Bouwproductie in detail - de lange termijn1.000November 2018
*Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.

Factsheet downloaden